Tjänster

Nedan hittar du en kort sammanfattning av de tjänster som vi erbjuder:

Säkerhetskonsultation

Vi går igenom säkerheten på ditt företag för att ge dig en utvärdering och ett förslag på vad som behöver åtgärdas eller förbättras. Önskar du gå vidare så tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning där vi tar ansvar för både planering och installation av anläggningen.


Lås och åtkomstkontroll

Anpassade lösningar för lås och åtkomst till dina lokaler. Vi tillhandahåller allt från enklare låssystem med nycklar till avancerade lösningar för åtkomstkontroll med passerkort, nyckeltaggar eller kodlås. De elektroniska låssystemen kan även förses med övervakning och kontroll av zoner för att enklare kunna styra åtkomsten till enskilda delar av anläggningen. Lås- och åtkomstsystem kan även kompletteras med porttelefoner och övervakningskameror vid behov.


företagslarm stockholm

Inbrottslarm

Larmsystem med och utan direktanslutning till säkerhetsföretag. Vi erbjuder larm för alla typer av lokaler och verksamheter. Där ett företag klarar sig bra med larmsensorer på dörrar och fönster kan ett annat behöva avancerade sensorer och möjlighet att larma även om någon befinner sig i byggnaden. Vi tar fram företagslarm med högsta kvalitet enligt dina specifikationer.


Brandlarm

Brandlarm med och utan koppling till larmcentral, sprinklersystem med mera. Vi levererar lösningar som lever upp till kraven som ställs på din typ av verksamhet.

Givetvis finns det möjlighet att integrera brandlarmet med andra säkerhetssystem i en byggnad som exempelvis lås- och larmsystem så att allt kan övervakas från en och samma skärm.


Kameraövervakning

Behöver ditt larm eller din entré få en högre säkerhet med hjälp av visuell övervakning. Vi hjälper dig att sätta upp kameraövervakning på strategiska platser vid behov - från entréer och butiksgolv till lagerutrymmen och ytor utomhus.


företagslarm stockholm

Vi ger dig effektiva och lättskötta system som skyddar i vått och torrt.